Om Vindströmmen

Vindströmmen AB:s affärsidé är att producera förnybar el i vindkraftverk belägna i framför allt södra och mellersta Sverige. Produktionen säljs till större energibolag eller på den nordiska elbörsen, Nasdaq OMX Commodities (tidigare Nordpool).

Vindströmmen projekterar vindkraftanläggningar i syfte att etablera vindkraftverk på nya platser och därigenom öka bolagets produktion av förnybar el. Mer information om aktuella projekt finns här.

Bolaget driver för närvarande ett vindkraftverk i Uveredsparken i Västergötland. Verket är en 850 kW Vestas V-52 och har en årsproduktion om c:a 1,3 GWh (1,3 miljoner kWh).

Vindströmmen är delägare i Slättens Vind AB, som äger ett stort antal vindkraftverk framför allt på Västgöta- och Dalboslätterna (se slattensvind.se). Slättens Vind har en årsproduktion på omkring 50 GWh.