Projekt

Här kommer vi att informera om de nyprojekteringar vi driver.

Flottskär

Vindströmmen har tecknat arrendeavtal med Flottskärs gård i Tierps kommun om uppförande av 1-3 vindkraftverk på gårdens marker. Se Projektinformation Flottskär september 2016 för den senaste informationen om projektet.

Andra projekt

För närvarande har vi inga andra publika projekt.